Nikah akdini belli saatlerde yapmak

(Bölümün numarası 19; Page No. 144)  Nikahın Bidatlarından (8660) no'lu fetva: Soru: Burada Yemen'de bizim bir adetimiz vardır. Gelini evden çıkarıp damadın evine göndermek istedikleri zaman belli saatleri seçiyorlar ya da uygun vakitleri tercih ediyorlar. Şu saatte bereket vardır, şu saatte hayır vardır, ya da şu saatte olursa kötülük doğar diyorlar. Bu, yıldızların gökyüzündeki yerleri konusundaki inançlarından kaynaklanıyor. Gelini evden çıkaracakları zaman onu belli saatte yıldızın gök yüzünde bulunduğu belli vakitte çıkarıyorlar. Ve diyorlar ki: Gökte bir yıldız var ve o gelinin çıktığı kapının tam karşısındadır. Gelini evden çıkarmak zorunda kaldıkları zaman da çıkış kapısının tam karşısında o yıldız var ise onu arka taraftan çıkarıyorlar. Gelin damadın evine girdiği zaman da sağ taraftan girmesi gerekiyormuş. Aynı adeti cenaze için de uyguluyorlar. Cenazeyi evden çıkarırken sadece sağ taraftan çıkarıyorlar. Bunun caiz olup olmadığını bize bildirir misiniz? Allah sizlerden razı olsun.


Cevap: Söylediğiniz şeylerin bizim şeriatımızda herhangi bir dayanağının olduğunu bilmiyoruz. Tam aksine bu, batıl bir bid'at, apaçık bir münker olup uygulaması da haramdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: