Nikahın ilan edilmesi ve sadece şahitlerin huzurunda kıyılması

(4790) Numaralı fetva: Soru: Size şunu sormak istiyorum: Kadın velisi ve evlenecek adam arasında icap ve kabulü ile ve 4 şahidin huzurunda bir nikah kıyıldı. Sonra nikah insanlara ilan edildi. Ancak insanlar olmadan tamamlandı. Bu ilan evlilik için ilan sayılır mı? Bu evlilik akdi sahih midir, değil midir?


Cevap: Olay anlattığın gibi ise nikah akdi sahihtir. Şahitlerin bulunması (sadece iki şahit olsa da) ilan edilmiş sayılır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: