Gizli nikah

(18612) no'lu fetvanın otuzuncu sorusu: Soru 30: Bir genç var. Anne-babası ondan sevmediği bir kızla evlenmesini istiyorlar. O kızla evlenmezse onu affetmeyeceklerini söylüyorlar. Bu gencin anne-babadan birinin veya ikisinin kendisini affetmeyecekleri bir duruma düşmemek ve rızalarını kazanmak için bu kızla evlenmesi gerekir mi? İkinci olarak örfî evlilik denilen evlenme çeşidi yani yapılan nikah akdinin çok az kişi tarafından bilindiği (gizli) evlilik helal midir? Kocanın yaptığı evliliği, anne-babasına bildirmesi gerekli midir? Yoksa vücuben gerekmez mi?


Cevap 30: İlk olarak: Anne-babaya itaat etmek, aynı şekilde onlara iyilik edip ihsanda bulunmak vaciptir. Çünkü bu konudaki Kur'ân nassları ve sünnet bunu gerektirmektedir. Buna karşılık çocuğun sevmediği bir kadınla evlenme konusunda ana-babaya itaati gerekli değildir. Çünkü çocuk bu konuda ana-babasına itaat ederse evliliğin tökezleyeceğinden, eşlerin birbirine ısınmayacağından ve boşanma olacağından korkulur. Fakat her hâl-ü kârda evladın güzel üsluplarla onların hatırlarını dikkate alması gerekir. Böylece onların kalplerini yatıştırmalı, düşüncesi ile onlarla çatışmaktan, kuru üsluplardan kaçınmalıdır. Evlat bu arada kendi ağır basan maslahatı doğrultusunda da hareket edebilir. Çünkü kendisini ilgilendiren konuyu o daha iyi bilir. Özellikle de nefsini ilgilendiren hususu daha iyi bilir. İkinci olarak: İslam'da evliliğin temeli onu ilan etmektir. Dolayısı ile evliliği gizlemek caiz değildir. Evliliğin ilanının gayet açık yüksek hikmetleri vardır. Bunun en önemlisi, evliliği zinadan ayıran ilandır. Zira zina gizli olur ve gizli tutulur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: