Bekareti parmakla bozmak

(3627) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Davul ve zılgıt (kadınların dili titreterek ses çıkarmaları) çalmak ve parmakla bekareti bozmak:


Cevap 1: Dinen nikahın ilan edilmesi istenmektedir. Zılgıt ise şarkı hükmündedir. Bekaretin parmakla bozulması dinen yasaktır. Çünkü o kötü bir adettir. Aynı zamanda Resulullah (s.a.v.)'in sünnetine aykırdır. (meşru olan) onun cima ile giderilmesidir. Burada bakirenin avretini kadınlara açması söz konusudur. Erkeğin kadınların yanında bu fiili yapması sözkonusudur. Nikah için defin çalınması erkeklere değil, kadınlara caizdir. Def çalmak nikahı ilan etme vasıtalarından biridir. (Bölümün numarası 19; Page No. 117)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: