Namazın sevabını ölüye bağışlamak

(Bölümün numarası 9; Page No. 62)  Namazın sevabını ölüye bağışlamak 7482 Numaralı Fetvadan: Soru 1: Herhangi bir vaktitte bir kaç rekat namaz kılıp sonra sevabını ölüye bağışlamam sahih midir, sevabı ona ulaşır mı, yoksa ulaşmaz mı?


Cevap 1: Kıldığın namazın sevabını ölüye bağışlaman caiz değildir, bilakis o bid'attır. Zira böyle bir şey, Peygamber'den (s.a.v.) ve sahabeden (r.a.) rivayet edilmemiştir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: