İntihar edene dua

İntihar edene dua (11120) no'lu fetva: Soru: Ben elhamdü lillah, Sudanlı bir müslümanım. Uzun senedir Suudi Arabistan'da çalışıyorum. Bir süre önce posta kanalıyla, Sudan'daki akrabalarımdan birinin intihar ederek, yani Allah korusun kendisini öldürerek vefat ettiğini öğrendim.Sudan'daki ailesine bir taziye mektubu gönderdim ve ona rahmet diledim. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirliklerinde çalışan akrabalarımdan birine bir mektup gönderdim, onu hadise ve gönderdiğim mektup hakkında bilgilendirdim.İntihar eden hakkında taziye mektubu göndermeyi ve ona rahmet dilemeyi reddederek bana cevap gönderdi. Açık bir fetva ile beni bilgilendirmeniz için sormak istediğim soru şu: İntihar edenin ailesine taziyede bulunmak dinen caiz midir? Ona rahmet dilemek caiz midir? Kitap ve sünnetten delili nedir?


Cevap: Müslümanın canına kıyması haramdır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.(29)Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe koyacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Kim bir şeyle canına kıyarsa, kıyamet günü onunla azap olunur. Hadisi Buhari, Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Kim kendi canına kıymaya teşebbüs ederse, büyük günahlardan bir günah işlemiş olur ve Allah'ın azabına maruz kalır. Fakat ona rahmet dilenmesi ve ona dua edilmesi caizdir. Yine ailesine ve akrabalarına taziyede bulunmak da caizdir. Çünkü o, canına kıymakla kafir olmamıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: