Cenazeyle birlikte La ilahe illellah demek

Cenazeyle birlikte La ilahe illellah demek (3095) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kabrine defnedilinceye kadar cenazeyi "La ilahe illellah" sözüyle takip etmek caiz midir?


Cevap 3: İbadetlerde asıl olan tevkıfi olmasıdır. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Üzerinde ittifak edilmiştir. Müslim'in rivayeti şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Cenaze namazında, onun teşyiinde ve defninde Resûlüllah'ın (s.a.v.) sünneti, müslümanlar nazarında sabit ve bilinmektedir. Cenazeyi "la ilahe illellah" sözüyle takip etmek, onun içerisinden değildir. Bütün hayırlar ona (s.a.v.) tabi olmaktadır. (Bölümün numarası 9; Page No. 21) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: