Mescidi yıkıp yerine kütüphane yapmak

(Bölümün numarası 16; Page No. 39) (10483) no'lu fetva: Soru: İlgi: Nezdinizde (2550) no.da kayıtlı fetva isteğimize (2/2910) sayılı cevabınız. Size şunu belirtelim ki: O köy Suudi Arabistan Krallığı sınırları içinde değil, Hadramavt'tedir. Bina köy sakinlerinin uhdesinde olduğu için mahkeme ile ilgisi yoktur. Söylemek istediğimiz şudur: Yeni mescit inşa edilip, eskisine ihtiyaç kalmamışsa eski mescidin durumu ne olacaktır? Eski mescidi bırakmak caiz midir? Ona ihtiyaç kalmadığında binasını yıkıp, parasını hayır yerlerine yatırabilir miyiz? Arazisini satarak ondan bu şekilde yararlanabilir miyiz? Bu konuda bizi aydınlatırsanız memnun oluruz. Allah razı olsun.


Cevap: Eski mescit açık artırma ile satılır, parası yeni mescidin veya başka mescitlerin yapımında kullanılır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: