Camiye vakfedilen arsada tasarrufta bulunmak

(3505) no'lu fetva: Soru: Bir adam yahut kadın, bir cami adına arsa vakfetse, orada konut yapmak veyahut kiralık dükkan yapmak caiz midir, yoksa caiz değil midir?


Cevap: Bir insan, bir cami adına bir arazi vakfederse, imamının, müezzinin ve temizlikçisinin oturması için yahut gelirinden oranın tamirine ve gerekli olan şeylere harcamak üzere kiraya verilmesi için oraya cami müştemilatı gibi evler yapılması yahut memurların ücretleri, oranın bakımı, sergilerinin ve benzeri ihtiyaçlarının satın alınması gibi caminin ihtiyaçlarına harcanmak üzere dükkanlar yapılması caizdir. Bu, cemaata sıkıntı vermek ve benzeri gibi caminin yapılma maksadına zarar vermeyecekse bunda bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: