Mekruh

(Bölümün numarası 5; Page No. 14)  Mekruh. İkinci soru, (8133) no'lu fetvadan: Soru 2: Mekruhun tarifi nedir?.


Cevap 2: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salat ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Mekruh, Allah için terketmesinden dolayı terkedenin sevap kazandığı ve yapanın da cezaya uğramayacağı şeydir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: