Akli delil ve nakli delil

Akli delil ve Nakli delil. (8803) no'lu fetva: (Bölümün numarası 5; Page No. 19) Soru: Kainat, insan ve hayatın yaratıcısının Yüce Allah olduğunu ispat etmek ve delil getirmek için akli ve nakli deliller vardır. Soru şu: Yaratıcının Allah olduğuna delil, ne zaman akli delil ve ne zaman nakli delil olur?


Cevap: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resulü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Akli delil: Delil getirilmesi istenen konuda aklın idrak ettiği şeydir. Semavat, yeryüzü ve insanın yaratılışıyla, Allah Te'âlâ'nın mevcudiyetine ve onun her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve hikmet sahibi olduğuna delil getirmek gibi.Nakli delil: Allah Te'âlâ'nın kitabı ve resûlü'nün sünnetinden yahut âlimlerin icmaından getirilen nasla ilgili delildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: