Mısır'dan ve Sudan'dan gelenler denizde mi ihrama girerler?

(3591) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: El-Cuhfe'nin Mısır'dan ve Fas'tan yaya olarak gelenler için Mikat yeri olduğunu öğrendik. Yine el-Cuhfe'nin Cidde gibi deniz kenarında ve Cidde'nin hizasında bir yer olduğunu öğrendik. Hz. Peygamber zamanında veba hastaları için karantina bölge olarak kullanılmıştır. Bu günü ve ilk zamanlarda Cidde'de ihrama girildiğini dikkate aldığımızda, denizden gelen, Sevakin ve Bort-Sudan kentlerin hizasında Faslılar ve Sudanlıların denizde ihrama girmesi caiz midir? (Bölümün numarası 11; Page No. 129)


Cevap 5: El-Cuhfe Cidde'nin hizasında değildir. Rabiğ'in hizasındadır. Bunun için Mısırlılar ve Sudanlıların Rabiğ'de ihrama girmeleri gerekmektedir. Eğer bunlar bu Mikat yerini yolu ile veya deniz yolu ile geçti iseler Cidde'de ihrama girmeleri gerekmektedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: