Hz. Peygamber (s.a.v.) nereden ihrama girerdi?

(Bölümün numarası 11; Page No. 124) (2024) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hz. Peygamber ( s.a.v.) Medine'de mi yıkanıp ihrama girerdi?


Cevap 1: Efendimiz (s.a.v.) Zulhuleyfe'den ihrama girdi. Yani buradan tehlil ve telbiyesini yaptı, Medine'den değil. Nitekim Efendimiz, Mikat yerlerini belirler iken Medine için Mikat yerinin Zulhuleyfe olduğunu bildirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) emrettiği şeye muhalefet etmez. İbn Abbas'tan nakledilen hadise göre; Resûlüllah (s.a.v.), Medîneliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karn-ı Menâzil'i ve Yemenliler için Yelemlem'i mikat olarak belirledi. Buralar, onlar için ve onların dışında o taraftan gelen hacca ve umreye niyet eden diğer yolcuları için mikat yeridir. Bunun dışındakiler bulundukları yerden ve hatta Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etti. Yine Salim b. Abdullah b. Ömer'den rivayet edildiğine göre o, babasından şöyle işitmiştir: Hz. Peygamber, Zulhuleyfe Mescidinin yanında tahlil getirdi. Buhari ve Müslim rivayet etti. Yine Efendimiz Zulhuleyfe'de yıkandı. Harice b. Zeyd b. Sabit'den, o da babasından nakledilen bir hadise göre ise; (Bölümün numarası 11; Page No. 125)  Peygamber'in (s.a.v.), ihram için, soyunup yıkandığını gördü. Tirmizi hadisi rivayet etti ve hasen olduğu kaydını düştü. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: