Müslümanlar, müslüman olmayanların ancak bir şartla cehennemde kalacaklarına hükmederler

Müslümanlar, müslüman olmayanların ancak bir şartla cehennemde kalacaklarına hükmederler. (6397) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 2; Page No. 145) Soru 5: Kültürlü budist genç kızlardan biri, islam dini hakkında yedi sene devam eden derin bir araştırmadan sonra yeni müslüman oldu. O şimdi islama davet konusunda çalışmaktadır. Onun vesilesiyle bazı kadın ve erkekler müslüman oldular. İslam hakkında bilgi vermek ve islama davet için hidayete erenlerin bazısıyla uzak bölgelerden birinde yaptığı gezide, budistlerden biri kendisine şu soruyu yöneltti: Biz bu bölgede islamı şu anda duyduğumuz halde, müslüman olmayanların cehenneme gireceklerine nasıl hükmediyorsunuz? Siz müslümanlar olarak bize hak dini ulaştırmadığınız halde onların günahı ne? Yeni müslüman olan bu kız kardeş bize ulaştı ve bu karşılaşmadan sonra islam'a giren adamın sorusuna bizden doyurucu cevap istiyor.


Cevap 5: Müslümanlar, müslüman olmayanların ancak bir şartla cehennemde kalacaklarına hükmederler. Bu da, islam davetçileri tarafından, davet edilenlerin diliyle Kur'an'ın yahut manasının onlara ulaştırılmasıdır. Çünkü C. Hak şöyle buyurmuştur: Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Yine Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. İslam daveti gayr-i müslimlerden kime ulaşır ve küfründe ısrar ederse, o cehennem ehlindendir. Bunun delili yukarıda geçen iki ayet ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu sözleridir: Muhammad'in nefsini kudret eliyle tutan zata ( Allah’a ) yemin ederim ki, bu ümmetten her kim yahudi olsun hiristiyan olsun beni işitir, sonra da bana gönderilenlere iman etmeden ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. (Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir.) (Bölümün numarası 2; Page No. 146) Ayet ve hadislerden bu manada deliller çoktur. Onların aleyhine delil olacak şekilde kendilerine davet ulaşmayanlara gelince, onların işi Allah'a kalmıştır. Bu konuda ilim ehlinin sözlerinden en doğru olanı: Onlar kıyamet gününde imtihan olunacaklar. Kim emirlere itaat etmişse cennet'e girecek, kim de isyan etmişse cehennem'e girecektir. El-Hafız İbn Kesir (Allah Ona rahmet etsin.) Allah teâlâ'nın şu ayetinin tefsirinde bu manayı izah etmiştir: Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. Allâme İbn'ül- Kayyım da (Allah Ona rahmet etsin.), "Tarîk'ül-Hicreteyn" kitabının sonunda, "Tabakât'ül-Mükellefîn başlığı altında izah etmiştir. Daha fazla istifade için her iki kitaba da müracaat etmeni tavsiye ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: