Müslümandan beklenen inançlar

(8943) Numaralı fetva: Soru 2 : Müsluman'dan beklenen inanç nedir?


Cevap 2 : Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, hayır olsun şer olsun, tatlı olsun acı olsun kadere ve Allah Te'âlâ kitab'ında acıkladığı ve Resülullah'ın açıkladığı şeylere inanmaktır. Kelime-i Şahadet getirmen, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucunu tutman, gücün yettiğinde hacca gitmendir. Allah'tan başka kimsenin ibadete layık olmadığına inanman, Kelime-i şahadetin manası ise: Hac uuresinde: O'nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. (Bölümün numarası 3; Page No. 250) Allah Te'âlâ bildirdiği gibi, Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Bir de Kur'ân ve sahih sünnet'te gelen Allah'ın isim ve sıfatlarına da inanması gerekir, Allah'a yakışır bir şekilde bunları kabul etmektir. Allah Te'âlâ Kur'ân'da bildirdiği gibi: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur.


Tags: