Peygambere uyma

(13964) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Bizim yahut herhangi bir imamın, kendi sözlerini, Allah Rasûlünün sözleri ve fiilleriyle teyit etmeleri bizim, yahut onların hakkı mıdır?


Cevap 1: Allah Te'âlâ sadece kendisine ibadet edilmesini, dinin sadece kendisine has kılınmasını ve kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet edilmemesini, dua edilmemesini ve istekte bulunulmamasını emretmiştir. Allah, dinin kanunlarını beyan etmek için Hz. Muhammed'i (s.a.v.) göndermiş ve Rasûlüllahın (s.a.v.) getirdiği şeyi almayı, onun emirlerine uymayı ve nehyettiği şeylerden kaçınmayı emretmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir. O, sözlerinde, fiillerinde ve takrirlerinde bizim önderimiz ve bize örnektir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Müslümanların, sadece Peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) uymaları gerekir. Rasûlüllah'ın (s.a.v.) sözünün yanında bir başka kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: