Hayatta tevhidin alametleri

(16024) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Hayatta tevhidin alametleri nedir?


Cevap 1: Tevhidin alametleri, hayatta sadece Allah'a ibadet yapmaktır. Allah onu şu ayetiyle beyan etmiştir: Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden ?nce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. (Bölümün numarası 2; Page No. 433) Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, Yani şirkle, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Allah, bu iki ayette dünya ve ahiret hayatında tevhidin alametlerini beyan etmiştir. Bu, emniyete kavuşturma, dalaletten hidayetin hasıl olması, yer yüzünde egemen kılınması ve kalplerde ve amellerde dinin yerleştirilmesiyle olmuştur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: