Müslümanın küfüre isnad edilmesi

Müslümanın küfüre isnad edilmesi (9232) no'lu fetva: Soru: Müslüman bir adam, kardeşine "sen kafirsin" dedi. Ancak küfürle itham edilen kimse beş vakit mazazı kılıyor ve oruç tutuyor. Bu konudaki hüküm nedir, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın? Çok unutkanlığın ilacı nedir?


Cevap: Küfrü gerektirecek bir şey sadır olmamışsa, müslümanın kardeşini küfürle itham etmesi caiz değildir. Onun Allah'a tevbe ve istiğfar etmesi ve kardeşinden özür dilemesi gerekir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) sahih hadislerde bundan sakındırmıştır. (Bölümün numarası 2; Page No. 139) Unutmanın ve yavaş ezberlemenin ilacına gelince, Allah'tan (a.c.) korkma, müzakereye devam etmek, ezberlemek istediğin şeyi tekrar etmek ve bu konuda Allah'tan yardım istemektir. Gerçekleştirmek istediğin şeyler hakkında Allah'tan bizim ve senin için başarı ve istikamet dileriz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: