Mülk sûresinin tefsiri

(Bölümün numarası 4; Page No. 333)  Mülk sûresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 334) (9604) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Mülk sûresi: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun herşeye gücü yeter. Bu sûreyi her gece okumak ölüm anında o kişiye şefaatçi olmasına sebep olur mu?


Cevap 6: Bu hadisi Ebu Davud Sünen'inde şu lafızla rivayet etmiştir: Bize Amr b. Merzuk Amr b. Merzuk ve dedi ki: Bize Şube rivayet etti ve dedi ki: Bize Katade, İbni Abbas el-Cüşemi' den, o Ebu Hureyre'den (r.a.), o da Resulullah'tan (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kur'ân'da otuz ayetten oluşan bir sûre vardır ki, bu sure kendisini okuyan kişi bağışlanıncaya kadar sure ona şefaatçi olur. O da şu suredir: Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir. Münziri, Muhtasar'ında şöyle dedi: Bunu Nesai ve İbn-i Mace tahric etmiş olup Tirmizi, onun hasen hadis olduğunu, ancak senedinde zayıflık bulunduğunu ifade etmiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 335) Bu duruma göre; bu sureye iman edip Allah rızasını gözeterek ve içerisindeki öğütlerden ibret alarak ve içerisindeki hükümler ile amel ederek okumaya devamlılık gösteren kimseye şefaat etmesi umulur.Başarı Allah'tandır. Allah, apeygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin.Tags: