El-Hijr suresinin tefsiri

(Bölümün numarası 4; Page No. 239)  El- Hijr suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 240) Üçüncü soru,(4683) no'lu fetvadan: Soru 3: Kur'ân daki sebül-mesani ne demektir.?.


Cevap 3: Şu ayetteki sebül-mesaniden kasıt Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Fatiha suresidir. Buhari Ebi Said b. el-Mualla dan rivayetle Namaz kılıyordum Resulüllah (s.a.v.) beni çağırdı icabet etmedim. Daha sonra ben namaz kılıyordum onun için icabet etmedim dedim. Resulüllah (s.a.v.) Allah şöyle buyurmamış mı?. Ey inananlar! sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resûlüne uyun. Ayetini okuyarak şöyle devam etti: Camiden çıkmadan önce Kur'ân'da en büyük surenin hangisi olduğunu sana bildireyim mi? Elimden tutup camiden çıkmak üzereyken, ya Resulellah bana Kur'ânda en büyük surenin hangisi olduğunu bildirecektin dedim. Resulüllah.(s.a.v.) Fatiha suresidir. O sebül- mesani ve Kur'ân'ül azimdir, diye buyurdu. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: