Müezzine uymak ve ezan ile kametten sonra dua etmek

Müezzine uymak ve ezan ile kametten sonra dua etmek (6284) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ezana mutabe'at noktasında müslümanlar arasında ihtilaf meydan gelmektedir. ''Hayye ale's-sala'' cümlesine geldiğinde: ''La havle vela kuvvete illa billah'' cümlesini mi söyler, yoksa ''Hayye ale's-sala'' ve ''Hayye ale'l-felah'' cümlesini mi söyler?


Cevap 2: Doğru olan; her hay'ala'dan sonra: ''La havle vela kuvvete illa billah'' deyip, müezzinin, ''Hayye ale's-sala, hayye ale'l-felah'' sözlerini tekrar etmemesidir. Çünkü Ömer'in (r.a.), Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet ettiği şu hadisin zahiri bunu gerektirmektedir: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: (Bölümün numarası 6; Page No. 88) Müezzin Allahü ekber Allahü ekber dediği zaman sizden biriniz kalbinden Allahü ekber Allahü ekber der, sonra eşhehü ella ilahe illellah dediği zaman eşhedü ella ilahe illellah der, sonra eşhedü enne Muhammederrasûlüllah dediği zaman eşhedü enne Muhammederrasûlüllah der, sonra hayye alassaleh dediği zaman la havle vela kuvvete illa billah der, sonra hayye alelfelah dediği zaman la havle vela kuvvete illa billah der, sonra Allahü ekber Allahü ekber dediği zaman Allahü ekber Allahü ekber der, sonra la ilahe illellah dediği zaman la ilahe illellah derse cennete girer. Zira bunun zahiri iki hay'ala'yı tekrar etmemesidir. Müezzin onları okurken, o sadece: ''La havle vela kuvvete illa billah'' der. Bu, Ebi Said hadisini ve onun manasında gelen müezzinin söylediği gibi söylemesine dair olan emri tahsis etmektedir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: