Müezzine mutabaat etmek ve ezan ile kamet arasında dua

(10426) no'lu fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 6; Page No. 97) Soru 2: Namaz kameti ile namaz tekbiri arasında yapılan duanın hükmü nedir. İmamlardan birisinden şöyle işitmiştim: Şöyle deme: Allahım, huzurunda güzelce durmamı nasip eyle. Dua yapmak caiz ise, kamet ile tekbir arasında yapılması müstehab olan dua hangisidir?


Cevap 2: Kamet sonrası ve tekbirden önce kamet anında müezzinin söylediklerini tekrar etmekten ve Resulullah'a salât ve selam getirmekten başka meşru bir dua bilmiyoruz. Ardından vesile duasını okur ve bekler, imam tekbir aldıktan sonra da tekbirini alır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: