Müezzin ezanı tamamlayamadığında bir başkası tamamlayabilir mi?

(Bölümün numarası 6; Page No. 67)  Müezzin ezanı tamamlayamadığı zaman başkası tamamlayabilir mi? (6914) no'lu fetvanın on ikinci sorusu: Soru 12: Hastalık, ölüm, baygınlık vb. şerî bir mazeretten dolayı ezanı tamamlayamadığı takdirde müezzin ne yapmalıdır? Müezzinin kaldığı yerden itibaren devam ederek bir başkası tamamlayabilir mi, yoksa ezanı yeniden baştan mı okumalıdır?


Cevap 12: Başka biri ezanı tamamlayabilir. Yeniden baştan alıp okumasında da herhangi bir sakınca yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: