Mü'minun sûresinin tefsiri

(Bölümün numarası 4; Page No. 261)  Mü'minun Sûresinin tefsiri (Bölümün numarası 4; Page No. 262) (4395) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Aşağıdaki ayet-i kerimenin manası nedir? kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan)


Cevap 3: Bunun manası şudur: Allah Te'âlâ, mahlukatından birisinin kendisine kötülük yapmak isteyenlere karşı kendisinden imdat isteyene imdat eder. Dilediği zaman da ona kötülük yapmak isteyen kimseye engel olur. Mahlukatından hiç kimsenin, Allah Te'âlâ'nın birisine kötülük murad ettiğinde ona engel olması ve onu Allah'ın azabından ve cezalandırmasından kurtarabilmesi mümkün değildir. Şu ayet-i kerime de bunun gibidir: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: