Kurban etini pişirmek ve komşulara sunmak

(Bölümün numarası 10; Page No. 431) (18002 ) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kimse kurban etilerini pişiriyor sonra akrabalarına ve komşularına ikram ediyor bu sünnet midir, yoksa değil midir?


Cevap 1: Kurban etinden kişinin kendisinin ve ehli beytinin yemesi müstehaptır. Onu sakalyabilir, fakir ve miskinlere tasadduk edebilir. Akraba ve komşuların ikram edebilir. Allah tealanın sözü için Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Nebi (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: Yiyiniz, biriktiriniz ve tasaddukta bulununuz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: