İnekleri kurban olarak kesmek

(18463) Numaralı fetva: Soru: Tayland'da yanımızdaki müslümanlar inek kesiyorlar. İnek mı, yoksa koyun kesmek mi daha faziletlidir? Evdeki 7 kişiye bir ineği bölüştürüyorlar. İsimlerinin yazılı olduğu kağıdı kesme esnasında tutuyorlar ve keserken isimlerini okuyorlar. Bu fiil meşru mudur? Ev halkının hepsi için bir koyun yeterli midir? (Kurbanın kendileri için geçerli olacak) Ehl-i beytten murad baba, anne, çocuklar mıdır, yoksa torunları ve bakamkla yükümlü olduğu herkesi de kapsar mı? Kurban niyeti ile ölü adına bu falan ölmüşün kurbanır diyerek udhiye kesmek caiz midir? Eğer buna caiz derseniz ölüleri ineğe ortak etmek caiz midir? Bir ineğe evleri ortak etmek caiz mi? Hedy ve dem kurbanlarında olduğu gibi udhiyede de 7 ortak olmasının delili var mı? Sizden ricam buna fetva yazmanız. Taylantçaya çevrilecek ve umum faydalansın diye yayınlanacak. Allah Te'âlâ sizleri hayırla mükafatlandırsın bize bilgi verin. (Bölümün numarası 10; Page No. 430)


Cevap: Udhiye enam-ı behimeden olur ki onlar deve, inek, ve koyun keçidir. Bir koyun kişinin kendi ve ailesi için yeterlidir. bedene ve sığır da 7 ortak için caizdir. Cabir (r.a) dedi: Resulullah, bize deve ile sığırda ortak olmamızı, içimizden her yedi kişinin bir deveye iştirak etmesini emir buyurdu. Üzerinde ittifak edilmiştir Koyun bedeneden ve sığırdan daha efdaldir. Şahıs ismini ve isimlerini zikretmekte bir beis yoktur. Zira Peygameber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur ki: Muhammed ve Âli Muhammed'den Diri ve ölü için kurban kesmek müslümanlar böyle yapmalarından ve umumi delillerden dolayı caizdir. Bedene ve sığırlaradaki ortaklar ya hepsi ölü, ya da hepsi diri için olmalıdır. Ehli beytin içine adamın eşi, çocukları ve eğer bakıyorsa torunları da girer. Bunların içine eğer bakıyorsa anne baba da girer. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: