Birden fazla kurban kesmek

(21242) Numaralı fetva: Soru: Yıllarca ve hatta geçen yıl erkek ve kız çocuklarım benimleyken anne, babam ve amcam için 8 kurban kestim. Şimdi Allah'a hamdolsun çocuklarımı evlendirdim. Yanımda bu kurbanlıklar benden bir teberrü olduğu halde onları dağıtacak, taksim edecek kimse yok. Fakat bu kurbanlıklardan bir kısmı babamın dede ve ninesi içindir. Dedem, Allah (c.c.) herkese rahmet etsin, babama meyve veren hurma meyvelerinin gelirinden (olmak üzere) kurbanlıkları vermeyi vasiyet etti. Fakat 45 yıldır su azlığından dolayı bu bahçe ihmal edildi. Meyve vermez oldu ve kurudu. Size sualim şudur: Bu kurbanlıklar hakkında doğru olan nedir? Ben bir dernek araştırdım kestikten sonra bu kurbanlıkları ona teslim edeyim de o da etlerini muhtaçlara dağıtsın fakat bulamadım. Yaşadığım müddetçe kurban ibadetini terketmek istemiyorum. Allah sizlere hayırlı karşılıklar versin ve ilminizle faydalandırsın. (Bölümün numarası 10; Page No. 429)


Cevap: Meşru olan, bir şahsın kendi için ehli beytinden gerek yaşayanlara gerekse ölmüşler adına kurban kesmesidir. Birden fazla kurban kesmede herhangi bir vebal yoktur. Efdal olan o kurban etinden yemek hediye etmek, fakir ve muhtaçlara tasadduk etmektir. Fakat insanın araştırması gerekir. Zirettiğiniz hususi vasiyete gelince senin bu konudaki görüşler doğrultusunda şer'i mahkemeye başvurman gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: