Kurban etleri

(18769) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir müslümanın kurban etlerini ve diğer yemekleri komşularından gayri müslümlere yemesi için vermesi caiz midir?


Cevap 2: Bizimle harp halinde olmadıklarında kurban etinden gayr-i müslime vermek caizdir. Allah Te'âlâ'nın şöyle byurduğu için: (Bölümün numarası 10; Page No. 438)  Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Bu müstehaptır. Zira onlara ondan bir şey vermek onlara islamı sevdirme ve islama girmeleri konusunda bir kuvvettir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: