Kurban

2117

Kurbanın tanımı

Kurban

Nahr günleri Allah’a yakınlaşmak için kesilen hayvan cinslerindendir.

Kurbanın hükmü

Sünneti Müekkededir. Allah şöyle buyurur: «Rabbin için namaz kıl ve kurban kes» (Kevser: 2)

Enes (radiyellahü anh)’ın rivayetine göre; “Peygamber (sallâllahü aleyhi vesellem) boynuzlu ve beyaz iki koç kurban etti. Onları eliyle kesti. Besmele çekti, tekbir getirdi ve ayağını da yanlarına koydu.” [Tirmizi rivayet etti]

Kurbanın Kesim zamanı

Kurban kesme zamanı; bayram namazından sonra başlar teşrik günlerin son gününe kadar devam eder. (Zilhicce ayının 11. 12. ve 13. günüdür).

Ortaklık usulü kurban kesme şekli

1. koyun bir kişi için geçerlidir. Ancak ecirde istediğini ortak edebilir. Çünkü peygamber Efendimiz (sallâllahü aleyhi vesellem) kurbanını kestiği zaman şöyle buyurdu: “Allah’ın Adıyla. Allahım! Muhammed’den, aile fertlerinden ve ümmetinden kabul eyle!” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

2. Konuyla ilgili bir rivayetinde Cabir (radiyellahü anh) şöyle demiştir: “Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) ile birlikte kurban kestik. Bir deve yedi kişi için, bir sığır da yedi kişi için kurban edildi.” [Müslim rivayet etti]

Kurbanda caiz olan yaş sınırı

- küçük baş hayvan; altı aylık olan koyun

- keçilerden bir yaşını dolduranlar

- danalardan olanlar iki yaşını dolduran

- develerden olanlar beş yaşını dolduran

En Faziletli kurbanlar

En faziletlisi devedir. Tümü dağıtılırsa fakirler için faydalıdır. Daha sonra danalar, eğer tümü çıkarılır ve dağıtılırsa, sonra koyun, daha sonra bedene ve sonra inektir.

Kurbanın ayıpları

1- Sahih olmaya engel olan ayıplar.

- Tek gözü kör olan hayvan

Körlüğe neden olacak tek gözün görmemesi.

- Topal:

Yürüyemeyecek durumda olan hayvan

- Zayıf:

Çok zayıf olup beyni olmayan hayvan

- Hastalığı açıkça görülen hayvan

Berra’ bin Azib (radiyellahü anh) rivayeti bunun delilidir.

Şüphesiz Resülullah (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Kurbanlardan körlüğü belli olan hayvan, açık bir şekilde topallığı belli olan hayvan, hastalığı belli olan hayvan, uyuzlığu açık ve beyni olmayan hayvan kurban edilmesi caiz değildir.” [Müslim rivayet etti]

Ayrıca bu ve bundan daha kötü olan şeyler de ayıpların içine girer.

Topal olan hayvan
Zayıf olan hayvan
Tek gözü kör olan

2- Sahih olmasında engel olmayan ayıplar

- Betra’

Kuyruksuz olan hayvan

- El-Cemma’

Yaratılıştan boynuzsuz olan hayvan

- Kasnı (doğuştan testis olmayan) / Mıskılama (Sonradan testis organları ezilen)

Testis organı kesilen hayvan

- kulağında kesik veya delik bulunması veya boynuzunun kırılması.

Kurbanlarda caiz olan ve olmayan şeyler de hedy ve fidyede geçerlidir.

Boynuzunda kırık olan hayvan
Boynuzsuz olan hayvan
Kuyruksuz olan hayvan

Kurbanın taksimi

Kurban sahibi kestiği kurbanın üçte birini yemesinde, üçte birini hediye etmesinde ve üçte birini sadaka vermesinde bir sakınca yoktur. Tümünü tasadduk ederse veya çoğunu yerse caizdir.

Fayda

Kurban kesecek kimsenin kurbanını kesinceye kadar, Zilhicce ayının on günü girdiğinde saçını, tırnaklarını ve bedenin saçlarını kestirmesi caiz değildir.

Ümmü Seleme (radiyellahü anha) rivayetine göre; Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz kurban kesecek olurda Zilhiccenin ilk on gününe girerse bedeninden ve saçından bir şey kesmesin!” [Müslim rivayet etti]

05-010.jpg