Kur'an-ı Kerim kalplerin ve bedenlerin şifasıdır

(Bölümün numarası 1; Page No. 238) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 239)  Rukyeler ve Muskalar vs.. (Bölümün numarası 1; Page No. 240)  Rukyeler İkinci soru, (143) numaralı fetvadan: Soru 2: Ağrısı olan biri rukye istese, onun için bazı Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılsa ve muska yapan kişi: "Bunları suya koy ve iç" dese, caiz olur mu olmaz mı?


Cevap 2: Darü'l-İfta (fetva heyeti) tarafından, benzer bir soruya verilen cevabı aktarıyoruz: Kur'an'dan bir şeyleri, şişe, kağıt vs. üzerine yazmak, bunları yıkamak veya içmek caizdir. Ayet-i Kerimenin genel ifadesinden bu anlaşılıyor: Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; Kur'an, kalplerin ve bedenlerin şifasıdır. . Hakim'in . "Müstedrek"te, . İbn Mace'nin "Sünen"de İbn-i Mesud (radiyallahu anh)'tan yaptıkları nakilde, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: sizin için iki şeyde şifa vardır: Bal ve Kur'an. . Yine İbn-i Mâce'nin Hz. Ali (radiyallahu anh)'tan yaptığı rivayette efendimiz(s.a.v.) şöyle buyuruyor: . En hayırlı ilaç Kur'an-ı Kerimdir. . İbnü's-Sünni, . (Bölümün numarası 1; Page No. 241)  İbn-i Abbas (radiyallahu anhuma)'dan rivayet ediyor: Kadın doğum yapmakta zorlanırsa, bir kap al ve üzerine şunu yaz: onlar vadedildikleri azabı gördükleri gün sanki (ayetin sonuna kadar) ve Kıyamet gününü gördüklerinde ........ kalmadılar (ayetin sonuna kadar) ve Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. (ayetin sonuna kadar) Sonra o kap yıkanır, kadına o kaptan su içirilir, karnına ve yüzüne o sudan serpilir. İbnü'l- Kayyim (Zadü'l-Mead / cilt:3, sayfa: 381)'de diyor ki: , . Hallal, . Abdullah b. Ahmed'in şöyle dediğini aktarıyor: Babamı, bir kadın doğum yaparken zorlanınca, beyaz bir şişe veya temiz bir şey üzerine, İbn-i Abbas (radiyallahu anhuma)'nın rivayet ettiği şu hadisi yazarken gördüm: Lâ ilâhe illallahu'l- Halîmü'l- Kerim (Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur) Sübhânallahi rabbi'l-Arşi'l-Azîm (Yüce arşın sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir) Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. onlar vadedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. . Yine Hallal Ebu Bekir Mervezi'den aktarıyor : Ebu Abdullah'a . birisi geldi ve: Ey Ebu Abdullăh, (Bölümün numarası 1; Page No. 242) iki gündür doğum yapmakta zorlanan bir kadın var, bir şey yazar mısın? dedi. Ebu Abdullah: O'na de, geniş bir şişe ve safran getirsin, dedi. Onu (Ebu Abdullahı) bir çoğuna böyle yazarken gördüm. Yine İbnü'l- Kayyim anlatıyor: . Seleften bir grup, Kur'an ayetlerinin (bir şişe veya kağıta) yazılıp, sonra da (suyunun) içilmesini uygun görmüştür. . Mücahid diyor ki: Kur'an'ı (bir yere) yazıp, sonra onu yıkayıp hastaya içirmede bir sakınca yoktur. Benzer bir görüş, Ebu Kılabe'den de gelmiştir. (İbn Kayyim'in sözü burda bitiyor). Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: