Hastaya Kuran okuma

Dördüncü soru, (4086) no'lu fetvadan: Soru 4: Allah rızası için veya ücret karşılığında hastaya Kur'an okumak caiz midir?


Cevap 4: Amaç, hastayı Kur'an ile rukyelemek (tedavi etmek) ise, bu caiz hatta müstahaptır. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: Sizden kardeşine faydalı olabilen kimse,bunu yapsın. Bun hem efendimiz hem de ashabı yapmıştır. Ücretsiz olması en iyisidir, ancak ücret de caizdir, sünnet bunun cevazını göstermektedir. Eğer amaç, okunan Kur'an'ın sevabını hastaya bağışlamaksa, bunu yapmak doğru değildir, zira şer'i şerifte buna dair bir nakil gelmemiştir. Aleyhissalatu vesselam buyurdu (Bölümün numarası 1; Page No. 251)  Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir). Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: