Kuranla tedavi ve rukye yapma, muavvizat (ihlas, felak, nas sureleri) ve bunlarla muska vs. yapma

Dördüncü soru, (2392) no'lu fetvadan: Soru 4: Kur'an'la tedavi ve rukye yapma, muavvizat (ihlas, felak, nas sureleri) ve bunlarla muska vs. yapmanın hükmü nedir?


Cevap 4: Öncelikle: Kur'an'la tedavi caizdir. . "Sahiheyn"de . Ebu Said el-Hudri (radiyallahu anh)dan rivayet edilmiştir ki: Bir grup sahâbî çıktıkları yolculukta Arap kabilelerinden birinin yanından geçerken onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Fakat kabile onları misâfir etmedi. Tam bu sırada kabile reisini yılan soktu. Kabilenin fertleri onu tedavi etmek için her yola başvurdular, ama hiçbir sonuç alamadılar. Aralarından bazıları: "Şu konaklayan insanlara gidip de sorsanız, belki onlardan birisinin yanında fayda verecek bir şey vardır" dediler. Bunun üzerine yanlarına gittiler ve: "Ey camaat! Efendimizi yılan soktu. Her yola başvurduk ama ona hiç bir şey fayda vermedi. Sizde efendimize fayda verecek bir şey var mı?" dediler. Bir sahâbî: "Evet, Allah'a yemîn ederim ki ben rukye (Kur'an ile tedavi) yapabilirim. Ancak biz sizden bizi misafir etmenizi istedik, fakat siz bizi misafir etmediniz. Bize bir karşılık belirlemediğiniz sürece size rukye yapmam" dedi. Sonunda onlarla bir koyun sürüsü üzerinde anlaştılar. Sahâbî kabile reisine gidip Fâtiha sûresini okuyup adamın üzerine üflemeye başladı.. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Adam, devenin bağından çözülüşü gibi, birden doğruldu ve hiçbir şey olmamış gibi yürümeye başladı. Bunun üzerine kabile fertleri, üzerinde anlaşılan koyun sürüsünü onlara verdiler. Bazı sahabiler: "Sürüyü aramızda paylaşalım" dediler. Fakat rukye yapan sahâbî: "Hayır! Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in yanına gidip olup biteni ona anlatıncaya kadar paylaşmayalım, bakalım bize ne buyuracak?" dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in yanına gidip olup biteni anlattılar. Rasûlullah: (sallallahu aleyhi ve sellem) "Onun (Fâtiha Sûresi'nin) rukye olduğunu nereden bildin?" buyurdu. Sonra " İyi yapmışsınız (onu alın ve) aranızda paylaşın, bana da bir pay ayırın", buyurdu İşte bu hadis, Kur'an'la tedavinin meşru olduğunu gösteriyor. (Bölümün numarası 1; Page No. 248) İkinci olarak: Kur'an ayetlerinden muska yapmaya gelince; Muska takmayı yasaklayan hadislerin umum ifadesi ve harama götüren yolu kapatma prensibinden hareketle, bu konudaki iki farklı ulema görüşünün en sahihine göre, caiz değildir!Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: