Kaplar

2146

Kapların tanımı

Kaplar

İçinde su vb. şeylerin muhafaza edildiği kaplar

Altın ve gümüş kapların kullanımı

1- Yeme ve içmede

Kullanılması haramdır. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyiniz. Bunlar dünyada onların, ahirette ise bizimdir.” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler]

Diğer bir hadisinde de “Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler] buyurmaktadır.

Gümüş kapta yemek yeme
Altın kapta yemek yeme

2- Yeme ve içme dışındaki hallerde

Yeme ve içme dışındaki hallerde, abdest ve diğer durumlarda, kullanılması caizdir. Bunun caiz olmasının nedeni bir önceki hadisteki yasağın yeme ve içme ile sınırlı tutulmasıdır.

Bir rivayete göre “Ümmü Seleme (radiyellahu anha)’nın yanında Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sakalından bir kaç telin yer aldığı gümüş bir kutusu bulunmaktaydı.” [Buhari rivayet etmiştir]

Abdest almak için yapılmış gümüş bir ibrik.

Gümüş alaşımlı kapların kullanımı

İhtiyaçtan ötürü gümüş alaşımlı kapların kullanımı. “Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in su bardağı kırılmıştı. Kırılmış bulunan yere gümüşten bir bağ (kenet) yaptırmıştı.” [Buhari rivayet etmiştir]

Gümüşle kaynatılmış kapların kullanımı
Erkeklerin altın takması
Erkeğin altın takması caiz değildir. Ebu Musa el-Eşarî anlatıyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: “İpek giymek ve altın takmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helâl kılındı.” [Tirmizî rivayet etmiştir]
01-04.jpg


Tags: