Kalpten ihlasla "la ilahe illallah" diyenin imanının sabit olduğu

(Bölümün numarası 1; Page No. 98) Altıncı soru (5318) rakamlı fetvadan: Soru 6- Beş veya daha fazla hanımı olduğu halde ölen birisi müslüman sayılır mı, cenaze namazı kılınır mı? Allah tealanın şöyle buyurduğunu biliyoruz : siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık.


Cevap 6- İman, ancak kalpten, ihlasla "la ilahe illallah" denirse gerçekleşir ve ancak böyle bir iman Allah katında muteber olur. Dünyada ise; bu kişi kalpten, samimiyetle iman etmemiş olsa bile, müslüman muamelesi görür, çünkü biz zahire bakarız, gizliliklere hükmeden ise Allahtır. Kelime-i tevhidi söyleyip, ardından ona zıt şeyler yapan ise kafir olur. Dinin temel konularında kendisine bilgi verildikten sonra, haramı helal kılan, örneğin; zinanın ve mahremlerle evlenmenin helal olduğunu söyleyen gibi... Kendisine bu konuda bilgi verildiği, emir ve nasihat edildiği halde namazı kasten terketmek te İslama zıttır. Bu konuda alimlerin sıhhatli görüşleri bulunmaktadır. Yine nazarlık, kuran ayetleri haricinde kelimeler yazılı bulunan muska v.b. şeyleri etkisine inanarak takmak ta İslama zıt şeyler cümlesindendir. Bu şeyleri, şifa sebebi olduğuna veya cin, nazar v.s. koruyacağına inanarak takmak ise, haramdır, kişiyi dinden çıkarmaz ancak küçük şirk nev'indendir. Hz. Peygamber buyuruyor ki : Kim temime(muska,nazarlık,tılsım) takarsa, Allah işini tamamlamasın.Kim deniz kabuğu takarsa, Allah ona huzur ve rahatlık vermesin. (Bölümün numarası 1; Page No. 99) İçerisinde Kuran ayetleri bulunan muskaları takmaya gelince; bunun cevazı hususunda alimler arasında ihtilaf vardır, tercih edilen görüş bunun haram olduğu yönündedir. Hem delillerin umumunun bunu göstermesi, hem içeriğinde Kuran ayetleri bulunmayan şeyler de takmaya götürebilecek olan bu yolun kapatılması için böyle şeylerden kaçınmak en doğrusudur. Ölülerden, put ve benzeri cansız varlıklardan, gaip olan (hazırda bulunmayan) cin ve insanlardan, veya hazır olsa bile, Allahtan başkasının güç yetiremeyeceği konularda dirilerden yardım dilemek te İslama aykırı şeylerden dir.Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: