Kafiri tekfir etmeyenin hükmü

Kafiri tekfir etmeyenin hükmü. (6201) no'lu fetvadan: Soru 2: Kafiri küfürle itham etmeyenin hükmünü öğrenmek istiyoruz.


Cevap 2: Küfrü sabit olan kimsenin, küfrüne inanmak, ona küfürle hükmetmek ve tevbe etmediği takdirde müslümanların emirinin irtidat (dinden dönme) haddini uygulaması vaciptir. Küfrü sabit olan kimseyi tekfir etmeyen kafir olur. Ancak bu konuda bir şüphesi varsa onun açıklanması gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: