Kadının ezan okuması

(Bölümün numarası 6; Page No. 85)  Kadının ezan okuması (4522) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Kadının ezan okuması caiz midir. Sesi avret olarak kabul edilir mi edilmez mi?


Cevap 1: Birincisi: Alimlerin sözlerinden sahih olana göre kadın ezan okuyamaz. Çünkü onun ezan okuduğuna ve Resulullah (s.a.v.) döneminde de kadına bunun için görev verildiği bilinen bir durum değildir. Raşid halifeler döneminde de böyle bir uygulama yoktur.İkinci olarak: Mutlak olarak kadının sesi avret değildir. Çünkü kadınlar Resulullah'a (s.a.v.) şikayetlerini arz ediyorlar ve sorular yöneltiyorlardı. Raşid halifeler ile ve onlardan sonraki idarecilere karşkı davranışları aynı şekilde idi. Onlar yabancı kimselere selam veriyorlardı, onlar da onların selamlarını alıyorlardı. Bunu islam imamlarından hiç birisi reddetmemiştir. Fakat bununla beraber kırılarak konuşmaları sözü eğik bükmeleri caiz değildir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurmaktadır: Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Çünkü bu erkeklerin dikkatini çeker ve ayetin de delalet ettiği gibi onlar için bir fitne olur. (Bölümün numarası 6; Page No. 86) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: