Kabrin başında Kur'ân okumak

Kabrin başında Kur'ân okumak (1333) no'lu fetvanın birinci ve ikinci soruları: Soru 1: Kabir ziyaretinde ölü için Fâtiha yahut Kur'ân'da başka bir şey okumak caiz midir, bu ona fayda verir mi?


Cevap 1: Peygamber'in (s.a.v.) kabirleri ziyaret ettiği ve ashabına öğrettiği ve onların da ondan öğrendiği dualarla ölülere dua ettiği rivayet edilmiştir. Bunlardan birisi şudur: Mü'min ve Müslümanlardan bu diyarın halkı, selam sizin üzerinize olsun, inşeallah biz de size kavuşacağız, Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Kabirleri çok ziyaret etmesine rağmen, ölülere Kur'ân'dan bir sure yahut ayetler okuduğu ondan rivayet edilmemiştir. Eğer bu meşru olsaydı, sevap kazanmak, ümmete merhamet etmek ve tebliğ vazifesini yerine getirmek için onu yapar ve ashabına onu açıklardı. Zira Onu Allah Te'âlâ şöyle vasfediyor: Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Sebeplerin bulunmasına rağmen bunu yapmaması, bunun meşru olmadığına delalet eder. Onun ashabı (r.a.) bunu bildikleri için onun yolunu takip ettiler ve ziyaretleri esnasında ölülerden ibret alma ve onlara dua etmekle yetindiler. Onların ölülere Kur'ân okuduklarına dair bir şey rivayet edilmemiştir, dolayısıyla onlar için Kur'ân okumak, sonradan ihdas edilen bir bid'at olmuştur. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadis, "müttefekun aleyh'tir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: