Kabir yanında kurban kesmek

İkinci soru,(5921) no'lu fetvada: Soru 2: Cenaze sahiplerinden bazı insanlar, orada kesmek ve kabre gelenlere dağıtmak üzere, ölüye hediye dedikleri kurbanlığı kabirlere götürüyorlar ve kabristandan 100 m. uzaklıkta kesiyorlar. Bu kurbanlık bazen koyun yahut deve yahut sığır oluyor. Sizden bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum, Allah sizi muvaffak kılsın.


Cevap 2: Kurbiyet ve ibadet kastı olduğundan dolayı kurbanlık diye isimlendirilen şeyi kabrin yanında kesmek haramdır. Allah'tan başkası adına kurban kesene Peygamber (s.a.v.) lanet etmiştir. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 197) Cenaze sahiplerinin oraya gelenler için yemek yapması sünnet olmayıp, ancak sünnet olan, onlar için yemek yapılmasıdır. Çünkü rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Cafer (r.a.) şehid olduğu zaman ölüm haberi ulaşınca Cafer'in ailesi için yemek yapmıştır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: