İslamın hakikati

(Bölümün numarası 1; Page No. 83) Birinci soru (1988) rakamlı fetvadan Soru 1: İslamın hakikati nedir?


Cevap 1: İslamın hakikati Cibril aleyhisselam'ın "islam nedir?" sorusuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevapta yatmaktadır: İslam: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun Rasulü olduğuna şahadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, orucu tutman, gitmeye gücün yeterse hacca gitmendir. Yine bunun içine, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe ve kadere-hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna- iman etmek te giriyor. Ve yine ihsan da buna dahildir: " Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir, sen onu görmesen de o seni görür". Çünkü İslam kelimesi bütün bunları kapsamaktadır. Allah tealanın buyurduğu gibi: Allah nezdinde hak din İslâm'dır. Ve Cebrail hadisinden de bu sonuç çıkıyor, Hz. Peygambere "İslam, iman ve ihsan nedir?" diye sorduğunda, Hz Peygamber zikrettiğimiz şekilde cevaplamıştır. Hz. Peygamber, Cebrailin bu soruları, insanlara dinlerini öğretmek maksadıyla sorduğunu haber vermiştir. Bütün bunlardan; İslamın, Allahın emirlerine zahirde ve batında itaat etmek, yasaklarından zahirde ve batında kaçınmak olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İşte, İslam tam olarak budur!Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: