İnsanların Peygamberlere olan ihtiyacı

(Bölümün numarası 3; Page No. 256) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 257)  Peygamberlerin hadisleri (Bölümün numarası 3; Page No. 258) (7289) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5 : Allah Te'âlâ insanlara akıl verdikten sonra, insanları fıtrat üzerine yarattıktan sonra, yine de Peygambere ihtiyaç duyar mı, Peygamber niçin insanlardandır?


Cevap 5 : İnsanların Peygamberlere çok ihtiyacı var, çünkü insanların akılları, birbirinden son derece farklıdır. İnsanlar, Allah'ın neyi sevdiğini veya neyi sevmediğini, insan müstakil aklıyla bilemez. İşte bu sebeple Allah Te'âlâ, Hz. Nuh'tan, son peygamber Hz. Muhammed'e kadar niçe Peygamberler gönderdi, Allah Te'âlâ, Hz. Muhammed'i, bütün insaları kuşatacak, evrensel olan, baki kalacak bir dinle gönderdi. Bu din, Allah Te'âlâ (varislerin en hayırlısı olan) yeryüzüne ve üzerindekilere varis oluncaya kadar devam edecektir.Senden Kur'ân-ı çokça okuman, onda düşünmen, özellikle Peygamberlerin kıssalarını, ümmetlerine, neyi sunduklarını ve Kur'ân'da zikredilen amaçlarını düşünmeni istiyorum. Allah' Te'âlâ: Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım. (Bölümün numarası 3; Page No. 259) buyurmuştur. Peygamberlerin insanlardan gönderilmelerine gelince: Çünkü delil bakımından böyle yapmak daha etkilidir. Bir de onların cinsinden olması iletişimi, anlaşmayı kolaylaştırır, sorunlarını ona söyleyebilirler, konuşmasını kolayca anlayabilirler. Yüce Allah bu konuda: Zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların (buna) inanmalarını sırf, "Allah, peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi?" demeleri engellemiştir.(94)Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik. Buyurmuştur. Ve Yüce Allah, bu konuda: (Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. buyurmaktadır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: