İnsan küfre sokacak bir şey yaparsa

İnsan küfre sokacak bir şey yaparsa. (4446) no'lu fetvadan: Soru 5: Adam arkadaşına ona amelinin söylemeden kafir olduğunu: "Sen kafirsin" demesi mümkün mü?


Cevap 5: Eğer arkadaşı kafir ise doğru olan, onun amelinin küfür olduğunu ona öğretmesi ve uygun bir üslupla onu terk etmesi için ona nasihat etmesidir. Küfrünü gerektiren amelini terk etmezse, ona kafirlerin hükümleri uygulanır. O, kafirlerden küfür üzere ölenin ebedi cehennemde kalacağıyla ilgili Allah'ın va'di ile va'd olunmuştur. Gerekli olan, delil ortaya çıkıncaya kadar, bu işlerde biraz beklemek ve tekfir etmekte acele etmemektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: