İman ve ilmin güçlenmesi için bir nasihat

(4323) Numaralı fetva: Soru: Öncelikle : Sizden istifade etmem ve imanımı küvvetlendirmem için, bana nasihat edin, çünkü (ilim, erkeklerin ağzından ve konuşmasından çıkar) deniliyor. (Bölümün numarası 3; Page No. 251) İkinci olarak : Ben ilim öğrenmek istiyorum. Fakat Cezair'de bazı müsluman kardeşlerimiz dışında, kimse kitap okumuyor, kitap okumayı terk etmişler.Üçüncü olarak : Ben bina ustasıyım, çalıştığımız iş yerindeki işçilerin inançları yok, sözleri kaba ve çirkindir. Dördüncü olarak : Ben inancı bozuk olan bir arkadaşla geziyorum, işi gücü müslumanlara laf atmak, ben ondan daha fazla helaka yakınım, bana şifa olacak bir şeyler söylemenizi rica ediyorum.


Cevap: Öncelikle: Kur'ân'ı gücün yettiği kadar çok okumanı, dinlemeni, manasını düşünmeni tavsiye ediyorum. Bilmediğin şeyleri ve sana sorun teşkil eden şeyleri, yaşadığın şehirdeki âlimlere veya danışma yerlerine sormanı tavsiye ediyorum. Bir de sahih hadislerde gelen (La ilahe illellah, el-Hamdulillah sübhanellah, Allah'u ekber) gibi zikirleri çokça yapmanı öğütlüyorum. Zikir konusunda, İbn Teymiye'nin eseri (Kelimu-t-teyyip ) ve İbn Kayyım'ın (el- Vabil-üs-Seyyib) İmam Nevevi'nin (Riyadu-s-Salihin ve el-Ezkar) zikir gibi eserlerine muracat etmeni istiyorum. Muhakkak Allah'ın zikriyle iman artar, kalp huzura kavuşur,] Allah: Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. (Bölümün numarası 3; Page No. 252) buyurmuştur. Namaza, oruca ve diğer islam'ın erkanlarına sahip çık, bütün işlerinde Allah'ı gözet. ona tevekkül et, onun rahmetini bekle, çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.(2)Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.(3)İşte onlar gerçek mü'minlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. İkinci olarak : İslam'i kitaplar her islam devletinde çokça bulunur, özellikle genel devlet kütüphanelerinde, bir de yurt içi ticaret kırtasiyelerinde satılmak üzere bir çok kitap bulunur, dileyen buralardan kitap satın alabilir.Bulunduğun şehirde, sana uygun olan kitapları gösteren alim insanlara başvurmanı sana tavsiye ediyorum. Sana lazım olan kitapları okumak için kirala veya satın al. İçinden çıkamadığın sorunları alimlare sor. Soracağın şeyi temiz, pak şeriat'tan olduğu müddetçe, cevabını senden men etmemizi gerektiren bir sorun da yok. (Bölümün numarası 3; Page No. 253) Üçünçü ve dörtüncü soruya gelince: Sana itaatte yardımcı olması için iyilerle arkadaşlık et, salih insanların meclisinde bulun, sana etki etmemeleri için ve şevkini kırmamaları için, azmini ve kararlılığını yok etmesin diye kötülerin meclisinde asla bulunma, kötü insanlarla arkadaşlık yapma, seni dininin şiarlarından, ailene olan görevlerinden uzaklaştırmasın. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) iyi insanların meclisinde bulunmayı teşvik etmiş, kötü insanların meclisinde bulunmayı yasaklamıştır. Ve şöyle bir örnek vererek: İyi kişilerle ve kötü kişilerle oturup kalkanın misali, misk satan kimse ve demirci körüğü çeken kimsenin misali gibidir. Misk satan birisi ile beraber olduğun zaman, ya ondan satın alacaksın, ya misk satan kişi bir miktar sana verecektir, ya da güzel koku üstüne sinecektir. Demircinin körüğü ise, ya elbiseni yakacaktır yahut da onun pis kokusu üzerine sinecektir. buyurmuştur. Buhari bu hadisi Ebu Musa'dan rivayet etti. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: