İmanın rükünleri

(16875) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Şerh etmek suretiyle imanın rükünleri nedir?


Cevap 5: İmanın rükünleri altıdır. Bunlar: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe ve hayır ve şer kadere iman etmektir.Allah'a imanın manası: Onun rablığına, uluhiyetine, isimlerine, sıfatlarına ve Allah'ın ibadet edilmeye müstehak olduğuna kesin bir şekilde inanmaktır.Peygamberlere iman: Peygamberliklerinin Allah indinden olduğuna inanmak, onları tasdik etmek, onlara tabi olmak, onları sevmektir. Onların başında, onların sonuncusu ve en efdali Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalip gelmektedir. (s.a.v.)Meleklere iman: Onların varlıklarını, mahlukatları hakkında Allah'ın emirlerini yerine getiren, peygamberine Ondan vahiy getiren ve adem oğlunun amellerini yazan ve onları muhafaza eden mükerrem kullar olduklarını tasdik etmektir. (Bölümün numarası 2; Page No. 427) Kitaplara iman: Mahlukatın hidayeti için Allah'tan gönderildiğine, kendilerine indirilenlerin onlara uyma ve onlarla amel etme gerektiğine ve onların en efdalinin ve en mükemmelinin, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilen Kur'ân-ı Kerim olduğuna inanmaktır.Ahiret gününe, yani Kıyamet gününe iman: Onun meydana geleceğine, insanların kabirlerinden dirileceklerine ve hayırsa hayır, şerse şer, amellerinin karşılıklarını göreceklerine inanmaktır.Hayır ve şer kadere iman: Kainatın yaratılışından Kıyamet kopuncaya kadar hayır ve şer kainatta meydana gelen her şeyi Allah'ın bildiğine, takdir ettiğine ve levh-i mahfuzda onu yazdığına ve Allah'ın, meydana gelme anında onu dileyip meydana getirdiğine inanmaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: