İmam bölünebilir mi?

(17923) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 2; Page No. 435)  Soru 2: İman, bölünemez olup, bir kısmı gittiğinde tamamı giden bir şey midir? Eğer böyle ise bununla, imanın artmaz ve eksilmez oluşunu ile nasıl cem edebiliriz.


Cevap 2: İmam bölünebildiği gibi artabilir ve azalabilir. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu gibi: kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Yine de Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. İmanın bir kısmının gitmesi ile tamamının gitmesi doğru değildir. Bu Haricilerin görüşüdür. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa Birbirini öldüren iki iman eden grubun imamları gitmemiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Katil olduğu halde, ona kardeş diye hitap etmiştir.Ehl-i sünnet ve'l-cemâ'at'in mezhebine göre insanda iman, fısk, taat ve masıyet birlikte bulunmaktadır. İman Taaatle artırır ve masıyetle azalır. (Bölümün numarası 2; Page No. 436) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: