Hz. İsmail (a.s.)'ın kabri

(Bölümün numarası 3; Page No. 283)  Hz. İsmail (a.s.)'ın kabri Üçüncü soru,(4333) no'lu fetvadan: Soru 3: Siyer kitaplarında İsmail (a.s.)'ın, Mekke-i Mükerreme'de ''Hatım''a defnedildiği rivayet ediliyor. Kabir eğer "Hatim''de ise bu mekanda namaz nasıl caiz olur?


Cevap 3: İsmail aleyhisselam'ın "Hatım"da medfun olduğu görüşü doğru değildir. Hiç bir zaman onun üzerine hüküm bina edilemez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: