Hastalıklara şifa için müslüman Allah Te'âlâ'nın isimleriyle dua etmelidir

Soru 2: Hastalıklara şifa için müslümanın Allah Te'âlâ'nın isimleriyle dua etmesi câiz midir?.


Cevap 2: Bu caizdir. Zira Allah Te'âlâ'nın şu ayetinin umumi manası bunu göstermektedir: En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Ayrıca bu, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmiştir. Peygamber (s.a.v.) de şu sözüyle bazı insanlara okuyup dua etmiştir: Ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider. Şifa ver, şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: