Hastalık hallerinde Seyyid'e gitmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 262) Birinci soru, (9440) no'lu fetvadan: Soru 1: Çaresiz hastalık hallerinde Seyyid birisine gitmenin hükmü nedir?. Zira hasta için tedavi imkanı kalmamıştır ve fakat aynı hastalığa tutulan bir çok insanı seyyid tedavi etmiş ve Allah'ın izni ile şifa bulmuşlardır, biz şifa verenin Allah olduğuna inanıyoruz. Bazıları buna itiraz ettiler, biz ise şöyle diyoruz: Burada Seyyid, aynen doktor gibi bir vesiledir. Bu konuda zat-ı âlinizin görüşü nedir?.


Cevap 1: Hasta için, hastalığının mubah ilaçlar, şeri rukye ve meşru dualarla tedavi edilmesi mubahtır. Seyyid olarak isimlendirilseler bile, gaybı bildiğini iddia eden, tılısım ve şirk rukyeleriyle uğraşan kahinler ve göz boyacılara gitmek haramdır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: