Hacca veya Umreye niyetlenen kişi mikat yerlerinde ihrama girmelidir

(Bölümün numarası 11; Page No. 120) Boş sayfa (Bölümün numarası 11; Page No. 121)  Mikat Yerleri (Bölümün numarası 11; Page No. 122)  Beşinci soru 2191 no'lu fetvadan Soru 5: Bir memur resmi işi için Tebük'ten Mekke'ye gider ve işi icabı ihramsız Mekke'ye girmesi gerekiyor.Daha sonra kısa bir süreliğine Cidde'ye döner ve orada ihrama girer ve sonra Umre'yi eda etmek için Mekke'ye gider. Bu konu ile ilgili görüşünüz nedir? Yaptığı Umre kabul oldu mu?


5: Hz. Peygamber'den sabit olduğu üzere Hava, yaya, kara, deniz vb. yollarla Mekke'ye Hac veya Umre için gelenler Mikat yerlerinde ihrama girmeleri gerekmektedir. Eğer Hac veya Umre niyeti ile gelmemiş ise ihrama girmesine gerek yoktur. Eğer Hacca veya Umre'ye niyet etmeden Mikat yerlerini geçer ve daha sonra Hacca niyet ederse, niyet ettiği yerde ihrama girer.Umre'ye gelince Harem bölgesi dışında dışında niyet etmiş ise niyet ettiği yerden ihrama girer. Eğer Harem bölgesinin içinde Umre'ye niyet ederse en yakın Hill bölgesine gider orada Umre içim ihrama girer. Bu en yapılması gereken uygun şeydir. Soruyu sorana gelince, Eğer niyet etmeden Mikat yerlerini geçip Cidde'de niyet etmiş ise ve orada ihrama girmiş ise Umresi makbuldur. Bu hadiste belirlenmiştir. İbn-i Abbas (r.a) dedi ki: Resûlüllah (s.a.v.), Medîneliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karn-ı Menâzil'i ve Yemenliler için Yelemlem'i mikat olarak belirledi. Buralar, onlar için ve onların dışında o taraftan gelen hacca ve umreye niyet eden diğer yolcuları için mikat yeridir. Bunun dışındakiler bulundukları yerden ve hatta Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler. (Bölümün numarası 11; Page No. 123)  Üzerinde ittifak edilmiştir. Aişe (r.a) dedi ki: Resûlüllah (s.a.v.) Muhassab'a inip konak­ladı ve Abdurrahman b. Ebu Bekir'i çağırarak ona şöyle buyurdu: "Kız kardeşini al, Harem'in dışına çık, umre için telbiye getirip niyet etsin. Sonra gelip Beytullah'ı tavaf etsin ve ben sizi burada bekleyeceğim." Hz. Aişe devamla dedi ki: Beraber çıktık, niyet edip telbiye getirdim ve sonra gelip Beytullah'ı tavaf ettim, Safa ile Merve arasında sa'yettim. Resûlüllah'ın yanına gittik, gece yarısında O bulun­duğu yerde bizi bekliyordu. Bana: "Bitirdin mi?" diye sordu. Ben de: "Evet" dedim. Sonra ashabının yola çıkmasına izin verdi. Kendisi de çıkıp Beytullah'a uğradı ve sabah namazından önce onu tavaf etti ve Medine'ye hareket etti. Üzerinde ittifak edilmiştir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: