Günah işleyen müslümanın tekfir edilmesinin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 135)  Belirli birisinin tekfir edilmesi. (Bölümün numarası 2; Page No. 136)  Günah işleyen müslümanın tekfir edilmesinin hükmü. (5003) no'lu fetvadan: Soru 1: Müslümanı tekfir eden hakkında islam'ın hükmü nedir? Allah'a şirk dışında, herhangi bir günah işledi diye müslümanı küfürle itham eden, Mısır'da bir cemaat ortaya çıktı. Küçük günah işlemek ve büyük günahları irtikâp etmek, kelime-i şehadet getirmesine rağmen sahibini tekfir etmeyi gerektirir mi?


Cevap 1: Büyük günahlar, çirkinliğine ve cirminin büyüklüğüne göre değişiklik arz eder. Onlardan şirk olan vardır, şirk olmayan vardır. Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'in mezhebi, (Bölümün numarası 2; Page No. 137) onlar bir müslümanı şirk dışında bir şeyle tekfir etmezler. Adam öldürmek, içki içmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak, yetim malı yemek, mümin muhsan kadınlara iftirada bulunmak, faiz yemek ve buna benzer büyük günahlar gibi. Fakat müslümanların emiri, günah işleyenlere kısas, had ve ta'zir gibi bir cezayı uygular. Ayrıca günah işleyen tevbe ve istiğfar etmesi gerekir. Sıkıntıların gitmesi için ölülere dua etmek, ölüler için adakta bulunmak ve onlar için kurban kesmek gibi Allah'tan başkasından yardım isteme gibi büyük günahlara gelince, bütün bu büyük günahlar ve benzerleri en büyük küfürdür. Onu işleyen için açıklama yapılması ve onun aleyhine delil getirilmesi gerekir. Açıklamadan sonra tevbe ederse, tevbesi kabul edilir. Yoksa müsümanların emiri, irtidat ettiği için onu öldürür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: