Secdeler namazın rükunlarındandır

(Bölümün numarası 7; Page No. 141)  Secdeler Namazın Rükunlarındandır (12424) no'lu fetva: Soru: İmam insanlara akşam namazı kıldırdı, rüku ve secde yaptıktan sonra birinci rekatta ikinci secdeyi yapmadan önce kıyama kalktı. Namazı tamamladıktan sonra ve selamdan önce sehiv secdesi yaptı. Muhterem hocam anlatıldığı şekildeki bu namaz geçerli midir?. Ya da bu namazını tamamlamak için ne yapmalıdır? İslam ve müslümanlar için yapmış olduğunuz şeylerden dolayı Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap: İkinci secde de namazın rükunlarındandır. Rüknün mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir, zira bu sehiv secdesi ile onarılmış olmaz. Bunu yerine getirmediği ve aranın uzaması durumunda namazın iadesi gerekir. Zira birinci rekatın ikinci secdesini terketmiş olmanız sebebiyle namazınız batıl, yani geçersiz olmuştur. Ancak imam hatırladıktan veya selamdan sonra uyarıldıktan sonra ve zaman da uzamamışsa bu durumda ikinci secdeyi terketmiş olduğu birinci rekat yerine tam bir rekat kılar, ardından sehiv secdesi yapar. Daha iyi olan bu durumda secdelerin selamdan sonra olmasıdır. Ancak selamdan önce hatırlaması veya uyarılması durumunda secdeleri terkettiği rekat yerine tam bir rekat kılarak teşehhüdde oturur ve sonra da sehiv secdesi yapar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: